Google+ Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται στο παρόν blog πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης αλέ ρετούρ (aller retour) διακόπτη φωτισμού

Δυο διακόπτες με ένα φως ή πολλά φώτα παράλληλα συνδεδεμένα
Συνδεσμολογία διακοπτών αλέ ρετούρ για φωτιστικό σώμα, με δυο σημεία ελέγχου. 

Όταν θέλουμε να ελέγχουμε ένα, ή περισσότερα φώτα, από δύο ή πιο πολλά διαφορετικά σημεία, χρησιμοποιούμε διακόπτες αλέ ρετούρ (από τις γαλλικές λέξεις, aller-retour = μετάβαση-επιστροφή), ή διακόπτες εναλλαγής, όπως λέγονται στα ελληνικά.

Παράδειγμα προγραμματισμού του μικρού PLC της Siemens LOGO!

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, Programmable Logic Controllers, από τα αρχικά γράμματα των οποίων ονομάστηκαν PLC, είναι ηλεκτρονικά, κατά κύριο λόγο, κυκλώματα - συσκευές, με ηλεκτρικές εισόδους και εξόδους. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας σχετικά μικρός σε ισχύ, υπολογιστής που προγραμματίζεται και ελέγχεται με τις δικές του γλώσσες προγραμματισμού.

Μικροελεγκτής
Το LOGO! της SIEMENS στην 6 η έκδοσή του.
Υπάρχουν αρκετοί μικροελεγκτές, μικρά PLC, στο εμπόριο. Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι και το LOGO! της Siemens.
Tο zelio της Telemecanique του group Schneider Electric είναι ένα άλλο, παρόμοιο, δημοφιλή μικρό PLC.
Είναι ιδανικά για να ξεκινήσει κάποιος την εξοικείωση του με τα PLC.
Έχουν βέβαια εξελιχθεί σε ισχύ, δυνατότητες και μνήμη κάνοντάς τα πλέον ιδανικά για πολλές εφαρμογές.

Το demo του software προγραμματισμού του, με την ονομασία LOGO! Soft Comfort, για windows, Mac OS και Linux, είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και η μόνη λειτουργιά που του έχει περικοπεί, σε σχέση με το κανονικό πρόγραμμα, είναι η επικοινωνία του Η/Υ με το hardware της συσκευής LOGO! που γίνεται με ειδικό καλώδιο. Με το LOGOSoft Comfort μπορεί ο κάθε ένας να πειραματιστεί όσο και όπως θέλει με τον προγραμματισμό του LOGO! στην οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή χωρίς κόστος .

Ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος εκκίνησης τριφασικού μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα με αστέρα τρίγωνο

Αστέρας τρίγωνο star delta
Σχέδιο αυτοματισμού εκκίνησης τριφασικού μοτέρ με αστέρα τρίγωνο.
Το λεγόμενο και βοηθητικό κύκλωμα.


Τα πιο κοινά μοτέρ που χρησιμοποιούνται ευρέως, κυρίως στην βιομηχανία, με πολύ καλά χαρακτηριστικά ροπής, απλής κατασκευής, αξιοπιστίας και οικονομικής τιμής, είναι τα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα. Αναφέρονται και ως ΑΤΚΒΔ : Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Βραχυκυκλωμένου Δρομέα

Το δοκιμαστικό κατσαβίδι του ηλεκτρολόγου.Το κατσαβίδι του ηλεκτρολόγου.
Ένα μικρό δοκιμαστικό κατσαβίδι.

Το δοκιμαστικό είναι το πιο χρησιμοποιούμενο κατσαβίδι για έναν ηλεκτρολόγο.
Είναι συνήθως το εργαλείο που έχει πάντα μαζί του, πάνω του και το πρώτο που αναζητά.

Ανιχνεύει την παρουσία τάσης στην φάση του δικτύου παροχής της ΔΕΗ αλλά δουλεύει και ως κανονικό κατσαβίδι, κάτι που οι κατασκευαστές δεν συνιστούν.

Όταν ακουμπάμε την πίσω μεταλλική άκρη του κατσαβιδιού με το χέρι μας, ενώ την ίδια στιγμή η μύτη του κατσαβιδιού είναι υπό τάση, περνάει ένα πολύ μικρό ρεύμα, ακίνδυνο, δια μέσου του σώματος μας, προς την γη, με αποτέλεσμα να ανάψει το μικρό λαμπάκι που είναι εντός του διαφανούς περιβλήματος του κατσαβιδιού.
Το λαμπάκι είναι συνδεδεμένο σε σειρά με μια ωμική αντίσταση μεγάλης τιμής.

Το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ή διακόπτης διαρροής έντασης (Δ.Δ.Ε.) ή R.C.D. relay

RCD relays
Τριφασικό (4Χ40) και μονοφασικό (2χ40)
 αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ τύπου AC.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι αυτό της ασφάλειας από ηλεκτροπληξία.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, όταν η τιμή της έντασής του είναι πάνω από 50 mA. 
Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου είναι η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στην είσοδο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ο Διακόπτης Διαρροής Έντασης (Δ.Δ.Ε. στα 30 mA) ή ηλεκτρονόμος (ρελέ) ασφαλείας, ή απλά ρελέ όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, εγκαθίσταται στον γενικό πίνακα μιας οικίας, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση, μερική ασφάλεια, αμέσως μετά από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια.

Το πολύμετρο και οι λειτουργίες του. Βολτόμετρο, ωμόμετρο, συχνόμετρο, αμπερόμετρο, καπασιτόμετρο.

Benning
Ένα τυπικό ψηφιακό πολύμετρο.

Ένα από τα πιο χρήσιμα όργανα ελέγχου για έναν ηλεκτρολόγο, και όχι μόνο, είναι το πολύμετρο.
Το όνομά του : "πολύμετρο" φανερώνει τις πολλές και διαφορετικές μετρήσεις που έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει.

SIEMENS LOGO πρόγραμμα

logosoft

Ένα πλεονέκτημα της σειράς logo, μετά την έκδοση οκτώ, είναι η ύπαρξη περισσότερων του ενός shift registers στο πρόγραμμα.

Ο shift register είναι η καλύτερη επιλογή για έλεγχο απόρριψης κακού προϊόντος σε μηχανές παραγωγής.

Στο παράδειγμα της εικόνας αν έχουμε ένωση foil με κόκκινη ταινία τα αισθητήρια την αναγνωρίζουν και το logo! απορρίπτei το προϊόν μετά από καθορισμένο αριθμό βημάτων.

Ταυτόχρονα δίνουν εντολή, με την Q3 έξοδο, να μην κατεβάσει προϊόν η μηχανή.

Λειτουργία τριφασικού μοτέρ σε μονοφασική παροχή με συνδεσμολογία Steinmetz. Υπολογισμός πυκνωτή.

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να δουλέψουμε ένα τριφασικό μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα σε μονοφασική παροχή ρεύματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, υπό προϋποθέσεις, συνδέοντας κατάλληλα πυκνωτή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.

Σύνδεση τριφασικού κινητήρα σε μονοφασική παροχή
Με έναν πυκνωτή και την σωστή σύνδεση ο τριφασικός
κινητήρας δουλεύει σε μονοφασική παροχή. 
Το τριφασικό μοτέρ, που θα δουλέψει σε μονοφασική παροχή, πρέπει να είναι μικρής ισχύος. Όχι πάνω από 1 ίππο (0,75 Kw), να δέχεται σύνδεση στα 230 volts, (συνήθως είναι σύνδεση τριγώνου) και να μην απαιτείται υψηλή ροπή κατά την εκκίνησή του. Στην πράξη να πρόκειται για ανεμιστήρα, αντλία ή παρόμοιας συμπεριφοράς φορτίο.

Ο πυκνωτής πρέπει να είναι συνεχούς λειτουργίας, όχι πυκνωτής εκκίνησης, όχι ηλεκτρολυτικός και να αντέχει πάνω από την τάση που θα τον δουλέψουμε (π.χ. να είναι στα 400 με 500 volts).

Ο τριφασικός κινητήρας, που θα συνδεθεί σε μονοφασική παροχή, έχει κατά την κανονική λειτουργία του περίπου το 70% της ροπής που θα είχε αν συνδεόταν στην ονομαστική του τριφασική παροχή, ενώ κατά την εκκίνηση μπορεί να είναι και κάτω από το 20% της ονομαστικής ροπής.

Σύνδεση πηνίων τριφασικού μοτέρ σε αστέρα και τρίγωνο. Το ταμπελάκι - πλακάκι του μοτέρ.

Σύνδεση πηνίων ηλεκτρικού κινητήρα
Τα πηνία, τα γράμματα που χρησιμοποιούνται
και οι συνδέσεις αστέρα και τρίγωνο  
Όλα τα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα μίας ταχύτητας, (ΑΤΚΒΔ : Ασύγχρονος Τριφασικός Κινητήρας Βραχυκυκλωμένου Δρομέα) ανεξαρτήτως των ονομαστικών στροφών και της ισχύος τους, αποτελούνται από τρία χάλκινα μονωμένα σύρματα που περιελίσσονται εντός του στάτη του μοτέρ δημιουργώντας πηνία. Τα πηνία αυτά λέγονται τυλίγματα του μοτέρ.

Συνδεσμολογία διακόπτη φωτισμού κομιτατέρ.

Φωτισμός από τρία ή περισσότερα σημεία
Συνδεσμολογία διακόπτη φωτισμού κομιτατέρ (διπλός διακόπτης) 
Ο διακόπτης κομμυτατέρ (Από την γαλλική λέξη commutateur = μεταγωγικός διακόπτης) ή σωστότερα κομιτατέρ (με ένα μι και γιώτα) είναι ο διακόπτης που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ελέγξουμε δυο ή περισσότερους λαμπτήρες που είναι χωρισμένοι σε δυο ομάδες, από το ίδιο σημείο ελέγχου.

Εσωτερικά μιας λάμπας Philips led των 5 Watt


λάμπα κερί
Λάμπα led, τύπου κερί, των
5 Watt με κάλυκα Ε14

Οι λάμπες led είναι η καλύτερη επιλογή για φωτισμό.
Δεν είναι οι οικονομικότερες στην αγορά τους, αλλά είναι οι οικονομικότερες στην κατανάλωση λειτουργίας τους.
lamp led
Τα led της λάμπας
Έχουν τυπικά τον μεγαλύτερο χρόνο ζωής

Με μια φωτογραφική μηχανή κινητού μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι λάμπες led δεν έχουν το συνεχή αναβόσβημα που έχουν οι λάμπες φθορισμού.
Είναι κάτι που το ανθρώπινο μάτι δεν το αντιλαμβάνεται αλλά συμβαίνει λόγω της συχνότητας του ρεύματος παροχής στην λάμπα.
Στην φθορισμού είναι 50 hz ενώ στις led δεν υπάρχει συχνότητα γιατί δουλεύουν με συνεχές ρεύμα. 

Η απόχρωση του φωτισμού, δηλαδή πόσο ψυχρός ή θερμός είναι (πόσα Kelvin είναι), στις λάμπες led δεν έχει φτάσει στην ποικιλία των άλλων λαμπτήρων αλλά υπάρχει μεγάλη πρόοδος.

τροφοδοτικό λάμπας
Τα led με το τροφοδοτικό τους 
Η συνεχή, DC τάση λειτουργίας, είναι που επιβάλει και το τροφοδοτικό εσωτερικά στην λάμπα τύπου led.

Τα led είναι smd (Surface Mounted Device)  δηλαδή είναι κολλημένα στην επιφάνεια της πλακέτας χωρίς να χρειάζεται διάτρησή της. 

   Τα led είναι συνδεδεμένα συνήθως σε σειρά. 
Σε μεγάλης ισχύος λάμπες π.χ. προβολείς led, είναι συνδεδεμένα σε παράλληλες ομάδες 

led lamp power supply
Η πίσω όψη του τροφοδοτικού λάμπας led 
Η απαγωγή της θερμότητας είναι επιβεβλημένη και σε αυτό βοηθάει η αλουμινένια επιφάνεια τοποθέτησης των led.  

Το τροφοδοτικό είναι σταθεροποιημένο παλμοτροφοδοτικό.

Στην τελευταία φωτογραφία φαίνεται δεξιά η γέφυρα ανόρθωσης που μετατρέπει τα 230 Volt κατευθείαν σε DC. Ακριβώς μετά (προτελευταία φωτογραφία) είναι ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής για την σταθεροποίηση της τάσης εισόδου του παλμοτροφοδοτικού.

Το στοιχείο ελέγχου κατάστασης κινδύνου (safety relay) Pnoz της εταιρίας Pilz και το πρόβλημα του

Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κατασκευαστές μηχανών.
Στο ηλεκτρικό κύκλωμα υπάρχει η ανάγκη για άμεσο σταμάτημα όλων των στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα όπως κινητήρες ή έμβολα.
PILZ PNOZ
Το κύκλωμα ενός απλού ρελέ ασφαλείας 
Το μπουτόν εκτός κινδύνου (emergency stop) και τα ασφαλιστικά αισθητήρια ή διακόπτες στις πόρτες, ή σε επικίνδυνα για τον χρήστη σημεία, είναι τα κύρια στοιχεία που χρησιμοποιούνται γι` αυτόν τον σκοπό.
Ο έλεγχος των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει με απλό αυτοματισμό ή με την χρήση των λεγόμενων ρελέ ασφαλείας (safety relay) τα οποία είναι φτιαγμένα ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη προστασία με την μικρότερη δυνατότητα απενεργοποίησή τους.
 Είναι δύσκολο δηλαδή να απενεργοποιηθούν όπως θα ήταν με μια επαφή μπουτόν ή τερματικού διακόπτη.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ρελέ ασφαλείας που υλοποιούν αντίστοιχα στάνταρ που έχουν θεσπιστεί διεθνώς.
Γενικά παρέχουν γαλβανική απομόνωση από το υπόλοιπο κύκλωμα της μηχανής με απαραίτητη ύπαρξη reset μπουτόν ή εντολής.

Βέβαια σε ένα κύκλωμα που γίνεται πιο περίπλοκο λόγω των ρελέ ασφαλείας με περισσότερα στοιχεία, υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα βλάβης. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του βίντεο αυτής της ανάρτησης.
Ενώ όλα τα ασφαλιστικά ήταν στην θέση τους ή οθόνη της μηχανής έλεγε ότι κάποια πόρτα ήταν ανοιχτή. Στην πραγματικότητα είχε χαλάσει το ρελέ ασφαλείας.


Ηλεκτρολογικό σχέδιο aller retour με μεσαίο διακόπτη.

Συνδεσμολογία αλε ρετούρ ( Aller retour ) με μεσαίο διακόπτη για τον έλεγχο φωτιστικού από τρεις θέσεις.


Όταν θέλουμε να ελέγξουμε ένα ή και περισσότερα φώτα, από τρεις ή περισσότερους διακόπτες, χρησιμοποιούμε την συνδεσμολογία αλε ρετούρ με μεσαίο διακόπτη όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Υποχρεωτικά σε αυτό το κύκλωμα πρέπει να υπάρχουν δυο ακραίοι αλε ρετούρ διακόπτες και ενδιάμεσα τους όσοι μεσαίοι αλε ρετούρ επιθυμούμε, ανάλογα με το πόσα σημεία ελέγχου θέλουμε.

Σύμβολα ακραίου και
μεσαίου  αλε ρετούρ
διακόπτη 
Χωρίς τον μεσαίο διακόπτη, με δυο θέσεις ελέγχου, το κύκλωμα λειτουργεί όπως φαίνεται εδώ.

Ο μεσαίος διακόπτης, που εδώ φαίνεται με το γράμμα Β, στην μία κατάστασή του ενώνει τον αγωγό 3 με τον αγωγό 4 και τον αγωγό 2 με τον αγωγό 5, όπως φαίνεται με τις κανονικές γραμμές, εντός του διακόπτη, στο σχέδιο.
Στην άλλη κατάστασή του, όταν δηλαδή πατηθεί, ενώνει τον αγωγό 2 με τον αγωγό 4 και τον αγωγό 3 με τον αγωγό 5, όπως φαίνεται με τις διακεκομμένες γραμμές στο σχέδιο.
Οι δυο αυτές επαφές του μεσαίου διακόπτη ελέγχονται ταυτόχρονα με το πάτημα του διακόπτη αλλάζοντας και οι δυο ταυτόχρονα κατάσταση. Αυτό δηλώνει και η διπλή γραμμή που ενώνει τις δυο επαφές.

Στους ακραίους διακόπτες τα καλώδια που συνδέονται είναι τρία ενώ στους μεσαίους τέσσερα.

Ένας μεσαίος διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ακραίος αν δεν συνδέσουμε το ένα από τα τέσσερα άκρα του. Αντίθετα ένας ακραίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεσαίος. 

Το θερμικό και το θερμομαγνητικό ως μέθοδοι προστασίας μοτέρ

προστασία ηλεκτρικού κινητήρα
Θερμικό κινητήρα. "Κουμπώνει" στο αντίστοιχο ρελέ.

Τα μοτέρ μπορούν να προστατευθούν από υπερφόρτιση, από υπερβολικό ρεύμα, ή από απώλεια μιας φάσης (αν πρόκειται για τριφασικά), με θερμικό ή θερμομαγνητικό στοιχείο προστασίας.

Το θερμικό κάνει μια εξομοίωση της θερμοκρασίας που αναπτύσσει ο κινητήρας χρησιμοποιώντας διμεταλλικά στοιχεία.

Δύο μέταλλα, με διαφορετικό συντελεστή θερμικής διαστολής, είναι κολλημένα μεταξύ τους και όταν ζεσταίνονται, από το ρεύμα που πάει στο μοτέρ και περνάει από μέσα τους, το ένα από τα δυο διαστέλλεται περισσότερο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μετακίνηση της επαφής προς την μεριά του μετάλλου με τον μικρότερο συντελεστή θερμικής διαστολής.

Ο ηλεκτρονόμος ή ρελέ

Ρελέ στον πάγκο.
Λυμένο ρελέ 5,5 KWatt

Το ρελέ, ή ο ηλεκτρονόμος όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι στην ουσία ένας ηλεκτρομαγνήτης, που όταν εφαρμοστή στα άκρα του πηνίου του η τάση που είναι κατασκευασμένο να αντέχει, τότε έλκει και συγκρατεί ένα σίδερο, ή πιο σωστά, ένα κομμάτι από αρκετά σιδερένια φύλλα, που είναι μονωμένα μεταξύ τους.
Πελέ στον πάγκο εργασίας.
Λυμένο ρελέ
Στο άκρο του κινητού σιδερένιου τμήματος έχουν προσαρμόσει μία ή συνήθως περισσότερες ηλεκτρικές επαφές, μονωμένες τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς τον ηλεκτρομαγνήτη.

Όσο υπάρχει η τάση οπλισμού, η τάση στα άκρα του πηνίου δηλαδή, υπάρχει και ο μαγνητισμός. Όταν σταματήσει η τάση οπλισμού, ένα ελατήριο που έχει, εν τω μεταξύ. συμπιεστεί, επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τα φύλλα σιδήρου και κατ' επέκταση τις ηλεκτρικές επαφές .
Πηνίο
Το πηνίο του ηλεκτρονόμου με
τυπωμένη την τάση λειτουργίας του

Αν οι επαφές σε κατάσταση ηρεμίας, όταν δηλαδή δεν υπάρχει ρεύμα στο πηνίο του ρελέ, είναι ανοιχτές, τότε όταν μαγνητιστεί - οπλίσει, οι επαφές κλείνουν και αντίστοιχα οι κλειστές επαφές ανοίγουν.
Οι, χωρίς ρεύμα στο πηνίο, ανοιχτές επαφές, χαρακτηρίζονται ως Normally Open (NO) και οι κλειστές επαφές ως Normally Close (NC).

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο πλήθος των επαφών, στο μέγεθος και στην τάση λειτουργίας του πηνίου.

Φωτογραφία label του ρελέ.
Το ταμπελάκι του ρελέ με όλα
τα στοιχεία του. 
Υπάρχουν ρελέ ειδικά κατασκευασμένα για να αντέχουν αποδοτικότερα σε ωμικό ( π.χ. αντιστάσεις θέρμανσης) , επαγωγικό (π.χ. μοτέρ) ή χωρητικό φορτίο (π.χ. πυκνωτές αντιστάθμισης άεργου ισχύος)

Το solid state ρελέ. Ηλεκτρονόμος χωρίς κινητά μέρη ή ρελέ ημιαγωγών.

Solid state ρελέ μιας επαφής (L1-T1) που οπλίζει
με 20 έως 230 V ac ή 22 έως 48 V dc (A1-A2)

Τα κοινά ρελέ με ηλεκτρομαγνήτη για την λειτουργία τους έχουν κινητές επαφές στο σώμα τους.
Οι επαφές με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις - σπινθηρισμούς (arc), που δημιουργούνται από το ρεύμα στην διάρκεια λειτουργίας τους, φθείρονται και αυτό είναι η πρώτη αιτία φθοράς και καταστροφής τους.

Ηλεκτρολογικό σχέδιο - κύκλωμα φωτιστικού λάμπας φθορισμού

Ηλεκτρικό σχέδιο σύνδεσης λάμπας φθορισμού

Λάμπα
Μια λάμπα φθορισμού 18 watts. 
Το ηλεκτρολογικό σχέδιο του κυκλώματος λειτουργίας μιας λάμπας φθορίου φαίνεται στο πιο πάνω σχέδιο.

Στην αρχή, όταν πατάμε το πλήκτρο του διακόπτη για να ανάψει η λάμπα, το ρεύμα δεν περνάει μέσα από την λάμπα αλλά μέσα από το starter, το οποίο και βγάζει ένα ελαφρύ φως, γιατί ουσιαστικά και το ίδιο είναι μια μικρή λάμπα φθορισμού με τα δυο άκρα της να είναι τόσο κοντά που το ρεύμα περνάει χωρίς βοήθεια στην εκκίνηση. Η επαφή του starter (εκκινητή) κλείνει γιατί όταν διασπάται το ευγενές αέριο εντός του starter, την στιγμή που φωτίζει ελαφρός, ζεσταίνετε, διαστέλλεται, τα άκρα της επαφής ακουμπάνε μεταξύ τους και σταματάει να φωτίζει. Έτσι το ρεύμα περνάει από το 1 στο 2 και μετά στο 3 .

Ομαλή εκκίνηση τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με χρήση soft starter

Ομαλός εκκινητής (soft starter) για κινητήρα
το μέγιστο 37 Kwatts. Τα ασύγχρονα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι τα πιο κοινά μοτέρ που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών γιατί είναι απλά στην κατασκευή, αξιόπιστα και οικονομικά.

Η ρύθμιση των στροφών του ρότορα τους δεν είναι δυνατή αν δεν αλλάξει και η συχνότητα της τροφοδοσίας τους. Το εξάρτημα που χρησιμοποιείται γι' αυτόν τον σκοπό είναι το inverter.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις , που δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των στροφών ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, επομένως δεν χρειαζόμαστε ένα "ακριβό" inverter, αλλά επίσης δεν θέλουμε, κυρίως για λόγους κόστους, να περάσουμε 7 αγωγούς, να χρησιμοποιήσουμε τρία ρελέ, συν το χρονικό, για υλοποίηση αυτοματισμού εκκίνησης αστέρα τρίγωνο.

Ο αντιστροφέας ή inverter. Ελεγκτής στροφών τριφασικών μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα.

Inverter αντιστροφέας.
Κύκλωμα αντιστροφέα ή inverter 

Τα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα, που είναι η πρώτη επιλογή για πλήθος εφαρμογών, έχουν την ταχύτητά τους άμεσα εξαρτώμενη από την συχνότητα του ρεύματος τροφοδοσίας τους.
Στην χώρα μας, όπως και παντού στην γη, η συχνότητα είναι καθορισμένη και σταθερή από τον πάροχο και δεν μπορεί να επιλεχθεί (σε εμάς η Δ.Ε.Η. στα 50 Hz).
Ο μόνος ικανοποιητικός τρόπος για να ελέγξουμε τις στροφές είναι μέσω αντιστροφέα ή inverter.

Ο αντιστροφές, όπως λέει και το όνομά του, "αντιστρέφει" (invert) την τάση, από συνεχή στην είσοδο του, εσωτερικά βέβαια γιατί η πραγμστική είσοδος που βλέπουμε εμείς είναι ac και την κάνει εναλλασσόμενη ελεγχόμενης ενεργούς τιμής και συχνότητας στην έξοδό του.

Η τεχνική της δημιουργίας εναλλασσόμενης τάσης από συνεχή, που συνήθως επιλέγεται από τους κατασκευαστές των inverters, είναι η P.W.M. (Pulse Width Modulation)
Την συνεχή τάση που χρειάζονται, την φτιάχνουν, εσωτερικά, από την εναλλασσόμενη παροχή τους με μονοφασική ή τριφασική γέφυρα ανόρθωσης.

inverter
Schneider μονοφασικό inverter
Το βασικό σχέδιο λειτουργίας ενός inverter φαίνεται στην εικόνα.
Ως διακοπτικά στοιχεία, Τ1 έως Τ6, χρησιμοποιούνται γρήγορης απόκρισης τρανζίστορ ισχύος. Οι δίοδοι D1 έως D6, που είναι δίοδοι ελευθέρας ροής είναι και αυτοί γρήγορης απόκρισης και είναι για την προστασία των τρανζίστορ.

Υπάρχουν στην αγορά μονοφασικά inverter που είναι για μικρά τριφασικά μοτέρ, και τα τριφασικά inverter που προορίζονται για μεγαλύτερα μοτέρ.
Ο χαρακτηρισμός μονοφασικό ή τριφασικό, φανερώνει την τροφοδοσία τους, αν δηλαδή έχουν ως είσοδο μονοφασική τάση 230 volts για την Ελλάδα, ή τριφασική 400 volts . Επίσης προσδιορίζουν και την μέγιστη ενεργό τιμή της τάση εξόδου που μπορούν να δώσουν, δηλαδή 230 volts για τα μονοφασικά και 400 volts για τα τριφασικά.

Σύνδεση κινητήρα συνεχούς (DC) με παράλληλη και σε σειρά διέγερση

Μοτέρ DC
Συνδεσμολογία μοτέρ συνεχούς ρεύματος

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος έχουν διαφορετική συμπεριφορά στην ροπή ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των πηνίων του στάτη και του ρότορα, επομένως ανάλογα με την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγεται και η σύνδεση των πηνίων τους.

Τα πηνία μπορούν να συνδεθούν παράλληλα ή σε σειρά όπως φαίνεται στο σχέδιο. 

Ηλεκτρολογικό σχέδιο κυκλώματος start stop με αυτοσυγκράτηση του ρελέ

start stop
Κύκλωμα απλού start stop με αυτοσυγκράτηση.

Το κύκλωμα αυτοματισμού εκκίνησης σταματήματος (start stop) με αυτοσυγκράτηση είναι ένα από τα πιο βασικά, χρήσιμα και δημοφιλή κυκλώματα στους κλασικούς αυτοματισμούς.

Το βασικό πλεονέκτημά του κυκλώματος είναι ο απομακρυσμένος έλεγχος παροχής τάσης του φορτίου με χρήση ασφαλούς χαμηλής τάσης και μικρού ρεύματος. Επίσης πλεονέκτημα υπάρχει σε περίπτωση  διακοπής και επαναφοράς ρεύματος γιατί το φορτίο δεν θα "πάρει" ρεύμα απροειδοποίητα και απότομα, κάτι που μπορεί να είναι και επικίνδυνο, αλλά θα χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση (πάτημα του start).

Έλεγχος φοράς περιστροφής τριφασικού μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα με εκκίνηση αστέρα τρίγωνο

Κύκλωμα ισχύος ελέγχου περιστροφής τριφασικού μοτέρ
με εκκίνηση αστέρα τρίγωνο

Στην πράξη χρειάζεται να ελέγχουμε την φορά περιστροφής των τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα ακόμα κι αν για την εκκίνηση τους χρησιμοποιούμε αστέρα τρίγωνο.

Γι'  αυτήν την περίπτωση το κύκλωμα ισχύος και αυτοματισμού παρουσιάζονται εδώ.

Με τα ρελέ Cα και Cδ εξασφαλίζεται η αντιμετάθεση δυο φάσεων της τάσης παροχής που είναι απαραίτητη για την αλλαγή της φοράς περιστροφής.

Το θερμικό ρυθμίζεται στο ονομαστικό φασικό ρεύμα του μοτέρ διαιρεμένο με την τετραγωνική ρίζα του 3 (Ι ονομαστικό/ 1,732)Σχέδιο αυτοματισμού ελέγχου φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα με εκκίνηση αστέρα τρίγωνο. 
Στον αυτοματισμό υπάρχει μανδάλωση, τόσο στα διπλής επαφής μπουτόν ελέγχου φοράς περιστροφής δεξιά ή αριστερά, όσο και στα ρελέ.

Το μέγγερ (Megger) ως όργανο ελέγχου ηλεκτρικής μόνωσης

Μέγγερ 

Το Μέγγερ είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείτε για το έλεγχο της μόνωσης των διάφορων υλικών και εξαρτημάτων ή εγκαταστάσεων .

Στην πραγματικότητα μετράει την αντίσταση του υπό εξέταση στοιχείου ή κυκλώματος, σε κλίμακα μέγα ωμ (εκατομμύρια ωμ).

Για να το επιτύχει αυτό έχει εσωτερική γεννήτρια συνεχούς τάσης. Το συγκεκριμένο της φωτογραφίας έχει γεννήτρια 500 volts αλλά με πολύ μικρό, ακίνδυνο ρεύμα, το οποίο επιτυγχάνεται γυρνώντας με σταθερή καθορισμένη ταχύτητα την μανιβέλα .

Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο μονοφασικού πίνακα οικίας

Μονογραμμικό σχέδιο μονοφασικού
ηλεκτρικού πίνακα σπιτιού.  
 Ένας από τους πολύ συνηθισμένους ηλεκτρικούς πίνακες που υπάρχουν στα ελληνικά νοικοκυριά είναι ο μονοφασικός πίνακας με το σχέδιο που βλέπουμε εδώ.

Οι κάθετες πλάγιες γραμμές δηλώνουν τον αριθμό των αγωγών που περνούν από την εκάστοτε ηλεκτρική γραμμή.

Η παροχή από το ρολόι της ΔΕΗ είναι τριών αγωγών επιφάνειας - εγκάρσιας διατομής 10 τετραγωνικών χιλιοστών (Αυτό που λέμε καλώδιο 3 επί 10 καρέ). Ο ένας είναι μαύρος και δηλώνει την φάση, ο δεύτερος είναι μπλε, γκρι στα παλιά σπίτια, και δηλώνει τον ουδέτερο και ο τρίτος είναι κιτρινοπράσινος και δηλώνει την γείωση.

Ο γενικός διακόπτης "κόβει" μόνο την φάση και είναι ονομαστικής έντασης από 40 αμπέρ και πάνω.

Η γενική ασφάλεια είναι αναγκαστικά 35 Α και "κόβει" μόνο την φάση. Γενικά όλες οι ασφάλειες "κόβουν" μόνο την φάση.

Το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και είναι στα 40 Α. Μπορεί να συνδεθεί και ανάμεσα στον γενικό διακόπτη και την γενική ασφάλεια.
Προσοχή πρέπει να δοθεί εδώ, το ρελέ να είναι ευαισθησίας της τάξης των 30 mA και όχι 300 mA (υπάρχουν τέτοια στην αγορά για άλλους σκοπούς) γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας.

Οι διακόπτες του θερμοσίφωνα και της κουζίνας είναι διπλοί και σχεδιασμένοι με δυο κάθετες γραμμές γιατί παλιότερα η ΔΕΗ υποχρέωνε να κόβεται και ο ουδέτερος στις "μεγάλες" καταναλώσεις , σήμερα δεν χρειάζεται και ένας μονοπολικός διακόπτης από 25 Α και πάνω είναι αρκετός.

Μετά την ασφάλεια του θερμοσίφωνα οι αγωγοί είναι 4 καρέ ενώ μετά την ασφάλεια της κουζίνας 6 καρέ.
2,5 καρέ είναι οι αγωγοί για τις "ενισχυμένες" πρίζες, όπως λέγανε παλιά τις πρίζες σούκο που προορίζονταν για το πλυντήριο και μεγάλες συσκευές και έχουν 16 Α ασφάλεια.
1,5 καρέ είναι η διατομή για τις γραμμές απλών πριζών και φωτισμού με ασφάλεια 10 Α.

Στα σημερινά σπίτια, με τις μεγαλύτερες ανάγκες, μπορεί η παροχή να είναι είτε τριφασική είτε μονοφασική μεγαλύτερη των 35 Αμπέρ.

Σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης θερμοσίφωνα (και ηλιακού)

Θερμοσίφωνας
Ηλεκτρικό διάγραμμα σύνδεσης θερμοσίφωνα

Το ηλεκτρολογικό σχέδιο μιας συνηθισμένης συνδεσμολογίας για έναν τυπικό μονοφασικό θερμοσίφωνα ή ηλιακό θερμοσίφωνα είναι αυτή που φαίνεται στο πιο πάνω σχέδιο.

Ο παλμογράφος και οι λειτουργίες του

oscilloscope
Φορητός παλμογράφος μάρκας Agilent

 Ένα όργανο ελέγχου, με μεγάλες δυνατότητες, για τον ηλεκτρολόγο και κυρίως για τον ηλεκτρονικό μηχανικό είναι ο παλμογράφος.

Σε αντίθεση με το βολτόμετρο που μετράει μόνο την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης τάσης και μάλιστα με ακρίβεια μόνο στα 50 Hz, ο παλμογράφος μας δίνει πλήρη εικόνα της τάσης, οποιασδήποτε μορφής, ανά πάσα στιγμή, ανάλογα και με τις δυνατότητες δειγματοληψίας σήματος του οργάνου.
Στην πραγματικότητα στην οθόνη του παλμογράφου βλέπουμε την γραφική παράσταση της τάσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. Στον κάθετο άξονα έχουμε την τάση και στον οριζόντιο τον χρόνο.
Αν ο παλμογράφος δέχεται ένα σήμα εισόδου είναι ενός καναλιού, αν δέχεται δυο σήματα είναι δυο καναλιών, όπως είναι αυτός των φωτογραφιών.
Με κόκκινο χρώμα έχουμε την παράσταση του πρώτου καναλιού (CH1) και με μπλε χρώμα την παράσταση του δεύτερου καναλιού (CH2).
Στην φωτογραφία του παραδείγματος έχουμε συνδέσει στο δεύτερο κανάλι τον ουδέτερο (μηδέν) και την φάση μιας πρίζας σούκο.

Τριφασικό inverter danfossdanfoss
Η χτυπημένη γέφυρα του inverterΤο τριφασικό inverter μάρκας danfoss, του βίντεο και των φωτογραφιών, έριχνε το θερμομαγνητικό που ήταν συνδεμένο στην παροχή του.

danfoss
Τα στοιχεία του αντιστροφέα 
Μετά το άνοιγμα του βρέθηκε στο κάτω μέρος της γέφυρας εξόδου ένα άνοιγμα, στο σιλικονούχο μαλακό υλικό, από καμένο τρανζίστορ ισχύς ή ίσως και άλλων στοιχείων του κυκλώματος.
Θα μπορούσε να αλλαχθεί το συγκεκριμένο στοιχείο αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το υπόλοιπο κύκλωμα είναι εντάξει.


Αλλαγή ασφαλειοαποζεύκτη με αυτόματο διακόπτη

πίνακας μηχανής
Ο πίνακας 


Ο ασφαλειοαποζεύκτης είναι ο συνδυασμός ασφάλειας και αποζεύκτη, είναι δηλαδή ασφάλεια τήξεως (που λιώνει όταν περάσει υπερβολική ένταση ρεύματος) με δυνατότητα να τραβηχθεί κόβοντας την παροχή στο κύκλωμα, να λειτουργήσει επομένως ως διακόπτης.

Είναι από τις πιο παλιές μεθόδους ελέγχου και διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτή την μέθοδο είναι η ανεύρεση ανταλλακτικής ασφάλειας όταν καεί η υπάρχουσα ενώ η τιμές των αμπέρ στην ασφάλεια είναι περιορισμένες, δεν υπάρχουν δηλαδή όλες οι τιμές.

Μια καλή μέθοδος είναι η αντικατάσταση του ασφαλειοαποζεύκτη με αυτόματο διακόπτη ή αυτόματη ασφάλεια.
Κάτι τέτοιο χρησιμοποιείτε εδώ και πολλά χρόνια στους οικιακούς πίνακες.

Παράδειγμα προγραμματισμού του PLC της OMRON CP1E με χρήση του CX - programmer

Τα PLC της OMRON είναι γενικά αξιόπιστοι ηλεκτρονικοί ελεγκτές με πολλές δυνατότητες.Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία με πολλές παραλλαγές στα μοντέλα της, που καλύπτουν πληθώρα αναγκών.

Η κύρια μέθοδος προγραμματισμού τους είναι με την γλώσσα LADDER, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος CX - programmer, της σειράς προγραμμάτων CX - one, που πωλούνται ξεχωριστά από το PLC.

H DEMO έκδοση του προγράμματος είναι ελεύθερη στο διαδίκτυο για κατέβασμα και χρήση.

Ένα μικρό μοντέλο της OMRON είναι και το CP1E, που συνδέεται με τον Η/Υ μέσω ενός απλού καλωδίου USB. Γι' αυτό το μοντέλο είναι γραμμένο το πρόγραμμα αυτής της ανάρτησης αλλά εύκολα μεταφέρεται και στα άλλα μοντέλα της σειράς ακόμα και αυτόματα μέσω ειδικού μενού του προγράμματος.

Απλό παράδειγμα προγράμματος Ladder για το PLC CP1E της Omron 

Οι είσοδοι,οι έξοδοι και γενικά κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται στα OMRON, παίρνει όνομα από την διεύθυνση της μνήμης που βρίσκεται. Βέβαια μπορούμε να το σχολιάσουμε όπως θέλουμε για την καλύτερη τεκμηρίωση του προγράμματος. Τα σχόλια είναι με μπλε γράμματα στο παράδειγμα.

H είσοδος 0.00 είναι το 0 bit της λέξης 0 που είναι πάντα είσοδος ενώ η 100.01 είναι το bit 1 της λέξης 100 που είναι πάντα έξοδος.

Στο παράδειγμα η λογική διεργασία (flow chart) λέει στο PLC :

((αν η είσοδος I 0.00 είναι 1 ή η είσοδος I 0.02 είναι 0) και η είσοδος I 0.01 είναι 1 τότε η έξοδος Q 100.01 γίνεται 1)

(Αν η είσοδος I 0.03 γίνει 1 η έξοδος Q 100.00 γίνεται 1 με αυτοσυγκράτηση (Set)) 

( Αν η είσοδος I 0.04 γίνει 1 η έξοδος Q 100.00 γίνεται 0 (Reset)) 

Το τέλος του προγράμματος δίνεται με την εντολή END 

Συνδεσμολογία διακόπτη 6 θέσεων "ματιού" ηλεκτρικής κουζίνας

Σύνδεση αντιστάσεων ματιού ηλεκτρικής κουζίνας
Στα ηλεκτρικά μαγειρεία, ή κουζίνες, για να έχουμε έλεγχο της θερμοκρασίας του ματιού χρησιμοποιούμε δυο ή τρεις αντιστάσεις που με τον κατάλληλο περιστροφικό διακόπτη τις συνδέουμε σε σειρά ή παράλληλα για να επιτύχουμε τις γνωστές "σκάλες" ρύθμισης.